Czy telekomunikacja stoi na progu kolejnej rewolucji która zmieni sposób komunikacji